Kulüp Dersleri

Kanca Anaokulu

Kanca Anaokulu eğitim ve öğretiminde uygulanan programda, Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve öğretim Müfredatında yer alan Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımak, yaratıcı gücünü kullanarak iş yapmak, yaptığı işten zevk almak, gurur duyabilmek, isteyerek yapabilmek, işbirliği içinde çalışmak, malzeme ve zamanı ekonomik kullanmak, eldeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmek, edindikleri davranışları yaşamlarında kullanabilmek, eğitimde verimliliği artırmak amacı güdülmektedir. Çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri ve okulun          imkanları doğrultusunda faaliyetler yapılmaktadır. Okulumuzda branş öğretmenleri tarafından ek ders çalışmaları da yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ders yılı sonunda yılsonu balosu ile sergilenir.  Tüm aktiviteler yaş guruplarına göre düzenlenmektedir.

İNGİLİZCE

Günümüzde ingilizce bilmek, gerek okul gerekse iş kariyerinde kesin bir avantajdır. Bunu herkes bilir, fakat çoğu kişi bu işe çocuk yaşta başlanmasının ne kadar verimli olduğunu bilmez. İngilizce öğrenmenin anaokulu programlarında olması, çocukların sürpriz bir öğrenme kapasitesi göstermesine yol açmaktadır.
Bu programların amacı; sadece çocuğun ingiliz diline kolay ve eğlenceli bir şekilde yakınlaşmasını sağlamak değil, aynı zamanda dünyada kendi dilinden başka farklı dillerde de iletişim kurulabileceğini göstermektedir. Bu yolla da öğrendiği yabancı dili kullanabilmek ona büyük bir haz verecektir.
Unutulmaması gereken bir gerçek de küçük yaşlarda yabancı dil öğrenmenin her bakımdan çok kolay olmasıdır. Örneğin; çocuklarda dil öğrenimi üzerine yapılan araştırmalarda, anadil dışında evde öğrenilen diğer bir dilin de aynı şekilde (ölçüde) öğrenildiği gözlenmiştir. Aynı zamanda küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin büyük yaşlarda öğrenilene oranla daha kalıcı olduğu saptanmıştır. Telaffuz ve kulak dolgunluğu açısından önemi büyüktür.
Okul öncesi yabancı dil eğitim programlarındaki amaç çocuğa okulda öğretilen sistematik ingiliz dili eğitiminin tam tersi bir şekilde, oyun oynarken (iletişim kurmanın en basit şekilleriyle) dili kullanmayı öğretmektedir. çocuk bu yolla farkında olmadan resimlerle, boyamalarla, şarkılarla, çeşitli filmlerle ingilizce’yi en verimli çağında, en güzel şekilde öğrenecektir.

DRAMA

Çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, özgüvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal simülasyonları da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yaptırılmaktadır.
“Yaratıcı dramatizasyon”, çocuklara anlatılan bir hikayenin ya da çocuklar tarafından yaratılan bir hikayenin, onların içlerinden geldiği gibi, söz ve hareketlerin bir arada kullanılarak canlandırılmasıdır.
Çocukların kendilerini kolay ifade ettikleri doğal yollardan biri dramatik oyundur. Çocukların yaşadıkları tecrübelere şekil vermesi, insan ilişkileri açısından denemelerde bulunmaları ve çevrelerine uyum sağlamak için hazırlık yapmaları dramatik oyun yolu ile olur.
Çocuklar çevrelerinde gözledikleri yada başlarından geçen olayları hayal güçleriyle yeniden yaşayarak problemlere çözümler bulurlar. Bu tür oyunun yaratıcı bir biçimde oynanmasında etkili fizik ve duygusal ortamın titizlikle hazırlanması, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için gereklidir.
Dramatizasyon basit bir hikayenin, bir durumun, bir şiir ya da şarkının canlandırılması şeklinde olur. Çocukların deneyimleri arttıkça kendi yarattıkları hikayeleri çeşitli dramatizasyon araçları kullanarak dramatize edebilir.

Yaratıcı Dramatizasyon Çocuğa Neler Kazandırır?

• Yaratıcı kişilik geliştirme,
• Kendini ifade etme becerisi,
• Empati ( karşısındakinin duygularını anlayabilme ) becerisi geliştirme,
• Estetik duygusunda artma,
• Öğrenmeden zevk alma,
• Kendine güven ve saygı,
• Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma,
• Tüketen olmak yerine üretken olma,
• Çevreye karşı duyarlılık geliştirme,
• Sosyalleşme,
• Hoşgörü sahibi olma,
• Duygusal rahatlama,
• Dikkatini yoğunlaştırma becerisi,
• Bağımsız karar verebilme,
• Problem çözebilme,
• Diğerlerinin haklarına saygı gösterebilme,
• Kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetme,
• Neden – sonuç ilişkisini kurabilme,
• Enerji sarfetme ve rahatlama.

MÜZİK

Tüm yaşamımızı kapsayan sanat dalı müzik, özellikle çocuklarımız için hem zevkli, öğretici, yaratıcılığı geliştiren; hem de sosyal ve matematiksel zekayı bütünleyen özgür bir ifade aracıdır. Her çocuk müziğe ilgi duyar. Çoğunlukla orta düzeyde olmakla birlikte az ya da çok her çocuk müziksel zekaya sahiptir. Bununla birlikte her çocuk müzikten farklı tat alır. Kimi çocuklar şarkı söylemeyi severken, kimisi ritm tutmayı, çalgı çalmayı ya da müzik dinlemeyi sever. Amacımız çocuklarımızın müziğe ilgisinin yönünü ve yeteneğinin derecesini tespit ederek onları bu doğrultuda yönlendirmektir.
Müzik derslerimiz, kulak eğitimi ve ses eğitiminin yanında çocuklarımızın dil gelişimine (diksiyon, tartım, vurgu) toplu şarkı söyleme, çalgı çalma ve müzik dinleme çalışmalarıyla duygusal ve sosyal gelişimlerine, ayrıca hareketli ritmik oyunlar ve müzik aletlerini kullanma becerisine yönelik çalışmalarla bedensel ve psiko-motor gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Müzik çalışmaları sırasında sağlanan ortamda çocuklarımızın kendilerine güvenlerini artırmayı, onlara topluluğun bir parçası olma ve topluluk önünde solist olarak rol alma tecrübesini yaşatarak bunu sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız.
Eğitimlerinin ilk dönemlerinde çocuklarımıza evrensel standartlarda çok sesli müziklerin sevdirilmesi, güzel ve kaliteli müzik dinleme alışkanlığının kazandırılması ileri dönemlerdeki eğitimlerine zemin hazırlaması açısından son derece önemlidir. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren iyi müziklerle beslenirse ileride müzisyen olmasalar bile iyi müzik seven, seçen ve onda hayata katacak zenginlikler yakalayabilen yetişkinler olacaklardır.

SPOR VE BEDEN EĞİTİMİ

İnsanlar için her yaşta ve her dönemde hayatlarının bir parçası olması gereken spor etkinliklerimiz arasında yer almaktadır.3-4 yaş grupları basit beden hareketleri ve jimnastik yaparken 5-6 yaş
grupları jimnastik ve basketbol ağırlıklı bir program uygulamaktadırlar. Bunların yanı sıra antrenörümüz eşliğinde büyük ve kas gelişimlerini destekleyici çeşitli yarışmalar, çocukların derse olan ilgilerini canlı tutacak hareketli ve devinimli oyunlar oynanmaktadıır
Çocuk, böylece faaliyetlere daha kolay uyum sağlayıp, verilen eğitimden en iyi şekilde faydalanabilmektedir.

RESİM

Bu etkinlikte öğretmenimiz, çocukların yaratıcılığı ve estetik duyarlılığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle çocuklara yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer,yaş, gelişim düzeyleri ve bireysel özelliklerine uygun araç ve gereçlere de yer verir. Böylece yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koymalarını sağlar.

SATRANÇ

Çocukların zihinsel gelişimlerini hızlandırarak, muhakeme, strateji geliştirme ve doğru karar verebilme süreçlerini güçlendirmek amacıyla verilmektedir. Ayrıca çocukların dikkat sürelerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

YOGA

Sadece erişkinlere ait bir çalışma olduğu düşünülen bu eski öğreti aslında çocuklar için de çok faydalıdır. Çocuk yogası, dikkati arttırır, konsantrasyon süresini uzatır, küçük ve büyük kas yapılarını güçlendirir, dengeyi arttırır, düzenli nefes alma egzersizleri ile akciğer kapasitesini artırır, kanın daha iyi oksijen almasını sağlar, esnekliği arttırır, kendine güveni artırır.

HALK OYUNLARI

Dans, çocukların büyük ve küçük kas gelişimleri, müziğe uygun hareket etme becerileri, ritimlere uygun figürler sergileyebilmelerini amaçlar.

LATİN DANSLARI

Latin müziği eşliğinde , çocukların büyük ve küçük kas gelişimleri, müziğe uygun hareket etme becerileri, ritimlere uygun figürler sergileyebilmelerini amaçlar