Kanca Anaokulu

Kanca Anaokulu Egitim programı

Kanca Anaokulu

Okul öncesinde başlayan eğitimle, çocuklarımızın kendilerini keşfedebilecekleri zengin bir öğrenme ortamı oluşturmuştur. Günümüzde çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi ile ilgili yapılan testler , araştırma ve incelemeler neticesinde , yeni neslin öğrenme hızına ve bireysel özelliklerine uygun ve toplumsal hayatın temel prensiplerini de içine alan, verimli öğrenme yöntemleri tespit edildi. Okulumuzda en yeni yöntemleri kullanarak çocuklarımızı okula hazırlıyoruz..

Kanca Anaokulu

Kanca Anaokulu öğrencileri, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, öz disiplini ve kendine saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize duyarlı, doğayı koruyan bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Kanca Anaokulu

Anaokulumuzda uyguladığımız eğitim programı , çocuklarımızın fiziksel,zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine yardımcı olarak, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yönelik beceriler geliştirmelerini ve mutlu olmalarını sağlamak üzerine kurgulanmıştır.

ANAOKULMUZDA BULUNAN ÇOCUKLARIMZIN YAŞ GURUPLARI ŞÖYLEDİR. 1-) 2-2,5 Yaş oyun grubu 2-) 3-4 Yaş Erken Çocukluk 3-) 4-5 Yaş Anaokulu 4-) 6 Yaş Okul Öncesi Tam gün ve yarım gün eğitim programı uygulanmaktadır. Sabah 7.30 Akşam 18.30 arası

EĞİTİMİN AMAÇLARINI BELİRLEYEN BAŞLIKLAR ŞÖYLE

EĞİTİMİN AMAÇLARINI BELİRLEYEN BAŞLIKLAR ŞÖYLE
1) Duyusal zekayı geliştirmek için;
-Dramatik Oyunlar -Fiziksel Etkinlikler (Dans,Bale,Eşli Danslar,Yoga,Yüzme,Basketbol) -Hareketli Oyunlar
2) Sözel/Dilsel zekayı geliştirmek için;
-Hikaye okumak, anlatmak, dinleme, yarım kalan hikayeyi tamamlama -Kelime oyunları -Tekerleme, bilmece, şiir, şarkı, parmak oyunları, kukla oynatma
3) Görsel/Uzamsal zekayı geliştirmek için;
-Resim, seramik, denizcilik, satranç, boya, kil, hamur çalışmaları -Lego, yap-boz, labirent ve akılda tutma (hafıza) oyunları -Resimli kitapları inceleme
4) Matematiksel/Mantıksal zekayı geliştirmek için;
-Matematik ile ilgili oyunlar (Sayı ve işlemlerle ilgili masa oyunları) -Bilgisayar Eğitimi -Yap-boz,lego, labirent, satranç, dama vb. oyunlar -Nesneleri sınıflandırma, sıralama, ayırt etme, eşleştirme, gruplama ve ilişki kurma -Gözlem ve deney çalışmaları
5) Müziksel/Ritmik zekayı geliştirmek için;
-Müzik etkinlikleri (şarkı söyleme, dans, müzikli drama, ritim tutma (orff-percussion) çalışmaları) -Doğadaki sesleri tanıma, taklit etme ve ayırt etme çalışmaları
6) Kişiler arası zekayı geliştirmek için;
-Sözlü ve sözsüz iletişim kurma, işbirliği kurma, paylaşma, kendini ifade etme, empati yeteneğini geliştirme
7) İçsel Zekayı geliştirmek için;
-Kendi duygularını tanıma, anlamlandırma, kendini yönlendirme, idare etme becerilerini geliştirme -Kendi adına düşünebilme ve karar verme becerilerini geliştirme -Duygularını eksiksiz, olduğu gibi ifade etme becerisini geliştirme (Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düşüncelerini değerlendirme becerisini kullanarak ifade etmek) -Olumlu benlik değerini geliştirme ve kendini sevme becerisini geliştirme -İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilme becerisini geliştirme -Hataları ile yüzleşmekten kaçınmama becerisini geliştirme, -Kendi başına kaldığında çalışabilme ve oyun oynayabilme alışkanlığı kazanma